window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-34067337-1');

OFERTA

Ocena stanu technicznego i naprawa podstaw mieszadeł

Przegląd prowadnic mieszadeł pozwala ocenić ich stan i wytypować do naprawy te prowadnice, które wymagają pilnej interwencji. Naprawa wykonana na czas redukuje koszty i nie dopuszcza do zniszczenia prowadnicy, które często pociąga za sobą dalsze straty.

podstawa mieszadła

USZKODZENIA PROWADNIC

Warianty usterek podstaw

Praca mieszadła nieodłącznie związana jest ze znacznymi siłami i drganiami przenoszonymi na jego konstrukcję wsporczą. Wszelkie niedoskonałości, takie jak źle osadzone kotwy, luźne nakrętki lub niewłaściwe usytuowanie mieszadła prędzej czy później doprowadzają do uszkodzenia. Usterka nieusunięta na czas może spowodować odpadnięcie mieszadła od prowadnicy. Mieszadło będzie jeszcze przez jakiś czas pracować i wyrządzać szkody, dopóki nie urwie przewodu zasilającego.

Rekomendujemy wykonywanie cyklicznych ocen stanu technicznego podstaw mieszadeł. Zauważone niewielkie usterki usuwamy podczas wykonywania przeglądu. Po przeglądzie Zleceniodawca otrzymuje dokumentację z opisem stanu technicznego, na którego podstawie może planować remont.

Skontaktuj się z nami i daj nam znać, jak możemy pomóc