window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-34067337-1');

OFERTA

Odmulanie zbiorników oczyszczalni

Odmulamy zbiorniki bez ich opróżniania. Wykonujemy to za pomocą pomp o dużej wydajności, odpornych na występujące w oczyszczalniach zanieczyszczenia. Nurek posługuje się pompą jak odkurzaczem, tak by nie uszkodzić delikatnego rusztu.

odmulanie

USUWANIE OSADU

Zasypany bioreaktor

Źle dobrana albo wadliwie działająca mechaniczna część oczyszczalni powoduje przedostawanie się i odkładanie zanieczyszczeń w części biologicznej. W wielu oczyszczalniach komory predenitryfikacji i defosfatacji są w jakiejś części przysypane piaskiem, ale kiedy piasek całkowicie zasypuje ruszty napowietrzające w KN, blokując ich pracę, albo ogromne ilości włókniny spalają silniki pomp i odłamują od rusztu napowietrzającego odwadniacze, sprawa robi się poważna.

W strefach martwych, gdzie nie ma napowietrzania lub nie działa ono właściwie, osad czynny sedymentuje i gnije. W niewielkiej miejskiej oczyszczalni o wydajności kilkudziesięciu tysięcy RLM może się znajdować nawet ponad 100 m³ osadu. Nurek z eżektorem powietrznym może dokładnie wyczyścić dno bioreaktora także pomiędzy dyfuzorami. Wykonaliśmy wiele takich prac, w tym odmulanie bioreaktora z dnem wykonanym z membrany.

Skontaktuj się z nami i daj nam znać, jak możemy pomóc